Våra tjänster

Ancrona har den kompetens och de resurser som krävs för att utveckla och driva försäljning inom dagligvaruhandeln och servicehandeln. Vi erbjuder alltifrån några byggstenar till en komplett helhetslösning.

Säljkår

Vi har som mål är att maximera våra uppdragsgivares distribution och försäljning samt vara en viktig samarbetspartner med såväl dagligvarubutiker och servicehandelsbutiker. Vi har en rikstäckande säljkårsbearbetning och arbetar i 4 säljcykler med strategiska målsättningar för distribution, volym och varumärkesbyggnad.   

 • Vi besöker 1 200 butiker inom dagligvaruhandeln och 1 400 butiker inom servicehandeln
 • Distribution, försäljning och kampanj 
 • Möjlighet till telemarketing

Key Account Management

Vi tar hand om centrala kundförhandlingar gällande nyhetslanseringar, sortiment och kampanjer. Vi kan även bistå med kategoriutvecklingsprojekt gentemot kund.

 • Nyhetslanseringar
 • Sortiment 
 • Kampanjer

Category Management

Vi gör kategorianalyser, större som mindre. Vi undersöker om våra produkter är rätt distribuerade och om de finns på rätt plats. Analyser och rekommendationer om befintligt och framtida sortiment.

 • Kategoriinsikter
 • Analyser
 • Kategoriprojekt

Marketing

Vi bygger business case och analyserar marknaden inför varje lansering och skapar långsiktiga marknadsplaner för våra varumärken. Marknadsföring sker i och utanför butik.

 • Business Case
 • Trade Marketing & PR
 • Marknadsstrategi och Marknadsplan

Supply Chain

Vi kan genom tredjepartslager tillhandahålla alla tjänster som rör lagerhållning och distribution till de svenska kundernas centrallager. Vi hanterar in- och uttransporter och tar hand om inköp, order och fakturering.  

  • Lager och distribution
  • Order och fakturering
  • Inköp

Konsumentkontakt

Vi kan hantera all konsumentkontakt inklusive reklamationshantering via telefon, mejl och formulär på hemsidan. Det är viktigt för oss att ta varje kontakt på allvar och att konsumenten får en positiv upplevelse efter kontakt med oss.

 • Konsumentkontakt
 • Reklamationshantering

 

Ancrona hjälper etablerade varumärken att växa på den nordiska marknaden.

Vill du samarbeta med oss?

Klicka på fortsatt för att etablera en kontakt med oss